Κληρονομικότητα

 

Δείτε ένα video για τα αλληλόμορφα:

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3099?locale=el

 

μια εφαρμογή εξάσκησης στην κληρονομικότητα:

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3164?locale=el

και μερικές ακόμη προσομοιώσεις:

http://www.agentsheets.gr/

 

Αφήστε μια απάντηση