Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εισηγητών για τα ψηφιακά βοηθήματα πανελλαδικών εξετάσεων

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296437, Χρονική Διάρκεια Πράξης: 1/7/2010 έως 30/06/2013) και συγκεκριμένα των υποέργων «Σχεδιασμός και Παραγωγή του Περιεχομένου των μαθημάτων» και «Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου και Λειτουργία της Υπηρεσίας», προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Εισηγητών και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

1. Έως οκτώ (8) θέσεις Εισηγητών Βοηθήματος «Μαθηματικά Γενικής Παιδείας & Στοιχεία Στατιστικής»
2. Έως δύο (2) θέσεις Εισηγητών Βοηθήματος «Μαθηματικά Κατεύθυνσης»
3. Έως δύο (2) θέσεις Εισηγητών Βοηθήματος «Αρχαία Ελληνικά – Φιλοσοφικός Λόγος»
4. Έως δέκα (10) θέσεις Εισηγητών Βοηθήματος «Λατινικά»
5. Έως τρεις (3) θέσεις Εισηγητών Βοηθήματος «Βιολογία Γενικής Παιδείας»

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου και έδρα την Πάτρα ή την Αθήνα, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη της Πράξης, με βασικό αντικείμενο εργασιών τη βιντεοσκόπηση των διαλέξεων επιλεγμένων ενοτήτων κάθε βοηθήματος.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν οφείλουν για κάθε μία από τις ενότητες του βοηθήματος που θα τους ανατεθούν:
– Να παραδώσουν: α) γραπτές σημειώσεις της θεωρίας της ενότητας και β) αναλυτικό σενάριο της βιντεοδιάλεξης που θα πραγματοποιήσουν και θα αφορά στην παρουσίαση της θεωρίας της ενότητας καθώς και της επίλυσης αντιπροσωπευτικών ασκήσεων της ενότητας,
– Να πραγματοποιήσουν τη βιντεοσκόπηση με βάση το εγκεκριμένο σενάριο και τις ειδικές οδηγίες που θα παρέχει η Επιστημονική Ομάδα του βοηθήματος καθώς και ομάδα του ΕΑ ΙΤΥ.

Το παραπάνω αντικείμενο εργασιών εξειδικεύεται ανά βοήθημα.

Η υποβολή του συνόλου του υλικού από τον Εισηγητή θα γίνεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Στη βιντεοδιάλεξη θα γίνεται χρήση διαδραστικού πίνακα διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό θα παρασχεθεί στους Εισηγητές που θα επιλεγούν η απαραίτητη εκπαίδευση από το ΕΑ ΙΤΥ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της Πράξης, το αντικείμενο εργασιών των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, την υποβολή των αιτήσεων και την διαδικασία επιλογής βρίσκονται στον δικτυακό τόπο http://partners4study.cti.gr και http://www.cti.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του δικτυακού τόπου http://partners4study.cti.gr/ το αργότερο μέχρι τις 18/04/2011, ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η πρόσβαση στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης δεν θα είναι δυνατή.

Σχετικά με Μαρία Τερζάκη

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Προσωπικό ιστολόγιο: http://makinganoteof/blogspot.com/ (Σημειώνοντας)


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *