>Απογραφή δημοσίων υπαλλήλων

>Ηλεκτρονική δήλωση μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες θα πρέπει να υποβάλλουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τα ψιλά γράμματα για την διαδικασία απογραφής του προσωπικού του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έκανε γνωστά με ανακοίνωση του το υπουργείου Οικονομικών. Η διαδικασία απογραφής αφορά σε όλο το προσωπικό του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

Πρόκειται για:

1.το μόνιμο προσωπικό
2.το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
3.το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
4.οι μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες των γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, των γραφείων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των γραφείων Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ.,
5.οι επί θητεία υπάλληλοι,
6..οι υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων,
7.οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή,
8.το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Το πάσης φύσεως διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και το πάσης φύσεως διδακτικό προσωπικό των Σχολών του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
9.οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
10.τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
11.το επί θητεία και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στρατιωτικό και ένστολο προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη,
12.οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι μόνιμοι ιατροί, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι επικουρικοί ιατροί.
13.οι κληρικοί όλων των βαθμίδων και το προσωπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία Αυτής,
14.οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,
15.οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου,
16.οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ,
17.οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
18.τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Η απογραφή θα ξεκινήσει την Δευτέρα 12 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των υπόχρεων.

Οι υπόχρεοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του υπουργείου Οικονομικών απογράφονται μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η έως και την 9η Ιουλίου 2010.

Οι υπόχρεοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο www.apografi.gov.gr. Τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν είναι:

α) προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου,
β)στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου και
γ) τίτλους σπουδών του υπαλλήλου.

Μετά την απογραφή του, ο υπάλληλος λαμβάνει κωδικό αριθμό πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία που έχει υποβάλει στην ατομική ηλεκτρονική σελίδα. Η σελίδα απογραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής υποβολή στοιχείων αποτελεί ποινικό και πειθαρχικό παράπτωμα.

Όποιος είναι προγραμματισμένο να λείπει με άδεια θα μπορεί να κάνει αίτηση ώστε να απογραφεί από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της υπηρεσίας που υπηρετεί ή τον αναπληρωτή του. Με ευθύνη του προϊσταμένου τους απογράφονται και οι ασθενείς ή όσοι λείπουν για άλλους λόγους.

Μεταβολή των στοιχείων της ατομικής σελίδας των απογραφέντων μπορεί να γίνει μόνο από τις διευθύνσεις διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών.

Τι είναι η Ενιαία Αρχή Πληρωμής;

Πρόκειται για οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, μέσω της οποίας θα γίνονται οι πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμού, όλων των αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων του προσωπικού του δημοσίου τομέα. Θα έχει δύο τμήματα:
α) Επεξεργασίας στοιχείων και Συντονισμού
β) Γραμματειακής Υποστήριξης

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Πηγή: Ελευθεροτυπία (07.06.2010).

Σχετικά με Μαρία Τερζάκη

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Προσωπικό ιστολόγιο: http://makinganoteof/blogspot.com/ (Σημειώνοντας)


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Ετικέτες: , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

4 Responses to >Απογραφή δημοσίων υπαλλήλων

 1. Ο/Η silvana λέει:

  >οι υπάλληλοι που έχουν σχέση σύμβασης έργου σε δημόσιο φορέα θα απογραφούν και αυτοί;

 2. Ο/Η Μ. Τερζάκη λέει:

  >Οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, ναι, θα απογραφούν (βλ. περ. 15).

 3. Ο/Η Anonymous λέει:

  >Όσοι είναι σε κατάσταση ανανέωσης συμβάσεων (τα τυπικά δηλαδή απομένουν)θα απογραφούν ή όχι ?

 4. Ο/Η Μ. Τερζάκη λέει:

  >Θα απογραφούν μόνο αν η σύμβασή τους είναι ενεργή κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας απογραφής τους (βλ. εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829/14321/21.6.2010, σελίδα 4).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *