Άρθρα με ετικέτα ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί.

1. ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΕΡΕΥΝΑ : Παρατήρηση και καταγραφή διακρίσεων σε διάφορους χώρους-τομείς (σχολείο, οικογένεια, κοινωνικά δίκτυα, διαφήμιση, τηλεοπτικά έργα, κινούμενα σχέδια, εργασία, σχέσεις κ.α.   

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

A. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ομαδοσυνεργατική μέθοδος) Σύνδεση προτάσεων Β. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Χωρίζουμε την τάξη σε ομάδες (δύο σε κάθε ομάδα) και αναθέτουμε τη διερεύνηση ενός τομέα που συνθέτουν τον ελληνικό πολιτισμό και την προσφορά του στην ανθρωπότητα     ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 2.Πολιτική στην Ελλάδα 3. ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Δημόσια αντιπαράθεση-debate)

  Ίαμβοι και Ανάπαιστοι, Κ. Παλαμάς (ποίημα 28, σελ. 115 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΠΟΙΗΜΑ) Το τίμημα της προόδου (Παράλληλο κείμενο) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – DEBATE