Αρχεία για ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

ΣΧΕΔΙΟ 2014-15  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Γνωριμία – Αυτοπαρουσίαση                

 O

2. Όνομα Ομάδας

 O

3. Συμβόλαιο

 O

4.  Παρουσίαση χαρακτήρων (Ποντίκι-Τέρας-Σκύλος). Το υλικό προέρχεται από το Εκπαιδευτικό Υλικό Αγωγής Υγείας

      “ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”

O O O O

5. Ατομικά Δικαιώματα

6. ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έρευνα πεδίου, Παρατήρηση, Καταγραφή, Παιχνίδι ρόλων (τι γίνεται – τι θέλουμε) 

     Α. Κυλικείο      

  fyllo                     

O O

     Β. Σκάλες        

  O

     Γ. Διάλειμμα

 O OO

    Δ. Μάθημα

7. Δημιουργία πινακίδων σε κάθε χώρο έρευνας    

              pinakides

8. Παρέμβαση από “ΔΙΟΛΚΟ” με θέμα τη “Σχολική βία”

9. Έρευνα (Ερωτηματολόγιο) 

10. Παρουσίαση

11. Ώρα χαλάρωσης σε κάθε συνάντηση      

   O O