Αρχεία για ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών κειμένων με τη μορφή powerpoint (ppt) δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα.

Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το κείμενο γραμματικά, συντακτικά, νοηματικά.

Η μορφή αυτή κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και επιτυγχάνεται η συμμετοχή όλων.

ENOTHTA 1η

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

Ενότητα 3η

 4η Ενότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η

ENOTHTA 7η

ΕΝΟΤΗΤΑ 9η

ENOTHTA 11η