Αρχεία για ΔΡΑΣΕΙΣ

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα: «Αυτοεκτίμηση και Επικοινωνία» (Συνεργασία με ΔΙΟΛΚΟ) (2009-10)

http://2gym-xylok.kor.sch.gr/?page_id=996

 

Μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Υποδοχή και ξενάγηση των μαθητών της ΣΤ Τάξης των Δημοτικών σχολείων και ενημέρωσή τους και συνάντηση με τους γονείς των μαθητών της Α Τάξης, στην οποία έγινε ενημέρωση για θέματα σχετικά με το Γυμνάσιο

Μύθος Ευρώπης

Α΄Γυμνασίου

 

http://2gym-xylok.kor.sch.gr/?page_id=988

 

Σύνδεση σχολείου-γονέων (Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης)

1. Ίδρυση δύο σχολών γονέων

2. Εκμάθηση Ελληνικών σε αλλοδαπούς γονείς (2010-11)

http://2gym-xylok.kor.sch.gr/grasep/