3ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΠανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ) «Προοπτικές για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο» 26 – 28 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα

1. “ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ” ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

2. Ολιστική εκπαίδευση