“Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο”, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα 14-16 Οκτωβρίου 2016

1. Δεξιότητες/competences

Μάθε, παιδί μου…δεξιότητες, σ. 2ο3

2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, σ. 492

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1, FOTO 2FOTO3