ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Δημόσια αντιπαράθεση-debate)

 

Ίαμβοι και Ανάπαιστοι, Κ. Παλαμάς

(ποίημα 28, σελ. 115 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΠΟΙΗΜΑ)

Το τίμημα της προόδου (Παράλληλο κείμενο)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – DEBATE

Αφήστε μια απάντηση