Η ανάδυση ενός ανοικτού και ευέλικτου περιβάλλοντος μάθησης στη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη Ελλάδα. Αποτύπωση και ερμηνεία του αναδυόμενου περιβάλλοντος

Η ανάδυση ενός ανοικτού και ευέλικτου περιβάλλοντος μάθησης στη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα (άρθρο)

Αφήστε μια απάντηση