«Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική σε ανομοιογενείς τάξεις, με έμφαση στη διδασκαλία της γλώσσας»

Επιμορφωτικό σεμινάριο (19 Ιανουαρίου- 16 Φεβρουαρίου 2013) και  Εφαρμογή

Δράση

ΓΛΩΣΣΑ Β

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Αφήστε μια απάντηση