Σύνδεση σχολείου-γονέων (Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης)

1. Ίδρυση δύο σχολών γονέων

2. Εκμάθηση Ελληνικών σε αλλοδαπούς γονείς (2010-11)

http://2gym-xylok.kor.sch.gr/grasep/

Αφήστε μια απάντηση