Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τίτλος λογοτεχνικού κειμένου: Τα τρία μικρά λυκάκια

 

 

Link προβολής σχετικού βίντεο: youtube.com/watch?v=e_Lxz8GqNSM και  https://www.youtube.com/watch?v=37igmafzcYA )

 

Μακέτα σχεδίασης:

 

Ψηφιακή αφήγηση με Power Point

 

Λίγα λόγια για το έργο της Επιμόρφωσης Β1

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.

 » περισσότερα