Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς Βιβλίου

Ο Παπαδιαμάντης και ο μύθος του: 100 χρόνια μετά

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 19.30-21.00.

Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη
Καθηγήτρια τού Τμήματος Φιλολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος τής Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών

(Συντονίστρια τής ενότητας)

Τετάρτη 18 Μαΐου

Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη

Ο Παπαδιαμάντης στην εποχή του: Ξανακοιτάζοντας τα τεκμήρια

Τετάρτη 25 Μαΐου

π. Ευάγγελος Γκανάς

Ορθοδοξία και Παπαδιαμάντης: από τον μύθο στη μαρτυρία

Τετάρτη 1η Ιουνίου

Μάριος Μπέγζος
Καθηγητής Συγκριτικής Φιλοσοφίας τής Θρησκείας τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η «πολιτική θεολογία» τού Παπαδιαμάντη

Τετάρτη 8 Ιουνίου
Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη

Η Φόνισσα και οι ερμηνείες της

Τετάρτη 15 Ιουνίου

Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
Φιλόλογος

Η γλώσσα τού Παπαδιαμάντη

Σύνδεσμος:http://www.stoabibliou.gr/ep/pr_Papadiamantis.php