Μία εγληματολογική προσέγγιση προσπάθησε στο έργο του Παπαδιαμάντη »Φόνισσα» προσπάθησε να δώσει ο κ. Νέστορας Κουράκης, καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύνδεσμος:http://old.law.uoa.gr/crime-research/fonissapapadiamanti.pdf