Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Μουσικού Σχολείου Άρτας με θέμα δημιουργία ιστολογίου στο ΠΣΔ.

Την Πέμπτη 2-2-2023 στο Μουσικό Σχολείο Άρτας έγινε επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου στον σχεδιασμό και την δημιουργία ενός ιστολογίου (blog)στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ). Η δράση αυτή αφορούσε την εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και συγκεκριμένα τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει βασικά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς με το ιστολόγιο να είναι ένα εύχρηστο και σχετικά απλό εργαλείο το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί και στην διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν για πρώτη φορά ένα ιστολόγιο και ανάρτησαν τα δικά τους άρθρα και σχόλια διαπιστώνοντας στην πράξη την ευχρηστία και την απλότητα του ιστολογίου στο ΠΣΔ. Ο υποδιευθυντής του Μουσικού Σχολείου Άρτας και επιμορφωτής της δράσης, Τσάιμος Άρης κλάδου ΠΕ86, ευχαριστεί και συγχαίρει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την προθυμία τους να επιμορφωθούνε σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

IMG 20230202 200023 IMG 20230202 200026

Αφήστε μια απάντηση