Κατατακτήριες εξετάσεις / 21 Σεπτεμβρίου 2022

Κατατακτήριες εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Άρτας

Το Μουσικό Σχολείο Άρτας γνωστοποιεί ότι προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/μαθητριών, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και στην Α΄, B  και  Γ΄ Λυκείου, του σχολικού έτους 2022-2023. Η προκήρυξη γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 20923/Δ2/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 878/Β/5-3-2021 με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».

Συγκεκριμένα προκηρύσσει:

  1. Εννέα (09) θέσεις στη Β΄ τάξη Γυμνασίου
  2. Εννέα (09) θέσεις στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου
  3. Μία (01) θέση στην Α΄ τάξη Λυκείου
  4. Οκτώ (08) θέσεις στη Β΄ τάξη Λυκείου
  5. Οκτώ (08) θέσεις στη Γ΄ τάξη Λυκείου.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09.00 π.μ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 20/09/2022 στο Μουσικό Σχολείο Άρτας.

Πληροφορίες: 2681085364

Σεπτέμβριος 2022

Αφήστε μια απάντηση