Άσκηση ετοιμότητας στο πλαίσιο του σχεδίου αντισεισμικής προστασίας.

 

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο

μας με επιτυχία άσκηση ετοιμότητας στο πλαίσιο του σχεδίου αντισεισμικής

προστασίας. Στόχος της άσκησης ήταν η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης

και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μέσω της

ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης.

Η άσκηση αφορούσε την αυτοπροστασία στην τάξη κατά τη διάρκεια της

σεισμικής δόνησης, την εκκένωση των αιθουσών διδασκαλίας και γενικότερα

του κτηρίου αμέσως μετά το σεισμό, καθώς και την ασφαλή μετάβαση και

παραμονή στο προαύλιο του σχολείου.

Αρχικά, οι μαθητές ενημερώθηκαν από τη Διευθύντρια του σχολείου

για τη σκοπιμότητα και την ώρα διεξαγωγής της άσκησης. Στη συνέχεια ο

εκπαιδευτικός Χρήστος Παππάς κλΠΕ04.01, υπεύθυνος για θέματα

πολιτικής προστασίας του σχολείου, παρουσίασε στους καθηγητές και τους

μαθητές τους τρόπους αυτοπροστασίας κατά τη διάρκεια της σεισμικής

δόνησης, καθώς και το σχέδιο κατόψεων των χώρων του σχολείου όπου:

 αναγράφεται η σειρά εκκένωσης των αιθουσών,

 καθορίζονται και σχεδιάζονται οι διαδρομές και οι έξοδοι που θα

ακολουθήσουν οι μαθητές από τις αίθουσες διδασκαλίας προς τον χώρο

συγκέντρωσης, το προαύλιο του σχολείου.

Με το συνθηματικό και παρατεταμένο κτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές

προφυλάχτηκαν από τις πιθανές συνέπειες ενός σεισμού, ανάλογα με το χώρο

όπου τους βρήκε ο συναγερμός. Στη συνέχεια, με τη λήξη του συναγερμού,

πορεύτηκαν με τη φροντίδα των εκπαιδευτικών με τάξη στο χώρο

συγκέντρωσης, το προαύλιο του σχολείου σύμφωνα και με το σχέδιο που είναι

αναρτημένο στις αίθουσες διδασκαλίας και τους διαδρόμους του σχολείου.Με

την καταμέτρηση των μαθητών στο προαύλιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η

άσκηση ετοιμότητας.

Afisa Easy to read 68X48 (3)-page-001

Αφήστε μια απάντηση