Έρευνα των μαθητών της Γ΄ τάξης του Μουσικού Σχολείου σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου από τους εφήβους

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο την 5η Φεβρουαρίου 2013, μαθητές και μαθήτριες της Γ’ γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Άρτας διεξήγαγαν έρευνα μεταξύ των συμμαθητών τους σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου από τους εφήβους. Στην ομάδα που διεξήγαγε την έρευνα συμμετείχαν οι μαθητές: Χριστίνα Γραβάνη, Κορίνα Παυλάκη, Αριστείδης Βήχας, Δανάη Χαρίτου, Γεώργιος Παπαχατζάκης και Μάριος Ευαγγελίδης – Τσεκούρας. Στη συνέχεια, οι μαθητές Δανάη Χαρίτου και Αριστείδης Βήχας ανέλαβαν αντίστοιχα να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και να εξάγουν το δικό τους συμπέρασμα.


Έρευνα των μαθητών της Γ΄ τάξης του Μουσικού Σχολείου σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου από τους εφήβους.

Α’ Γυμνασίου

Η πλειοψηφία των μαθητών έχει υπολογιστή στο σπίτι και χρησιμοποιεί το internet (84%). Κάτω από τους μισούς μαθητές χρησιμοποιούν  το διαδίκτυο για σχολικές εργασίες (34%), ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στην ερώτηση για χρήση του διαδικτύου για διασκέδαση (41%). Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών που συνδέονται στο internet, το κάνουν για λιγότερες από δύο ώρες την ημέρα, ενώ ο αριθμός των μαθητών που συνδέονται στο internet για περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα είναι εξαιρετικά μικρός.

Οι γονείς, σε ποσοστό 60%, ασκούν έλεγχο στις ιστοσελίδες στις οποίες μπαίνουν τα παιδιά τους.

Λογαριασμό στο facebook έχουν περίπου οι μισοί μαθητές (54%). Από αυτούς, ενώ οι περισσότεροι δημοσιεύουν φωτογραφίες τους στον προσωπικό τους λογαριασμό, είναι προσεκτικοί στο να μη δημοσιεύουν προσωπικά τους στοιχεία (αριθμό κινητού, διεύθυνση σπιτιού, κτλ). Επίσης, όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι δεν έχουν πέσει θύμα λεκτικής βίας στο διαδίκτυο, ούτε έχουν ποτέ αναρτήσει σε τοίχους άλλων εφήβων μηνύματα με προσβλητικό ή υποτιμητικό περιεχόμενο γι’ αυτούς.

Β’ Γυμνασίου

Όλοι οι μαθητές έχουν υπολογιστή στο σπίτι και η πλειοψηφία τους χρησιμοποιεί το internet (92%). Κάτω από τους μισούς μαθητές (45%) χρησιμοποιούν το internet για σχολικές εργασίες, ενώ το 42% των μαθητών χρησιμοποιεί πολύ συχνά το internet για διασκέδαση. Η πλειοψηφία των μαθητών που μπαίνουν στο internet, το κάνουν για λιγότερες από δύο ώρες την ημέρα, ενώ το 21% των μαθητών μπαίνει στο internet για περισσότερες από τρεις ώρες.

Οι γονείς, σε ποσοστό 37%, ασκούν έλεγχο στις ιστοσελίδες στις οποίες μπαίνουν τα παιδιά τους.

Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών έχει λογαριασμό στο facebook (79%). Το 66% των μαθητών δημοσιεύει φωτογραφίες στον προσωπικό τους λογαριασμό, ενώ όλοι είναι προσεκτικοί στο να μη δημοσιεύουν προσωπικά τους στοιχεία (αριθμό κινητού, διεύθυνση σπιτιού, κτλ).

Η πλειοψηφία των μαθητών (97%) δήλωσε ότι δεν έχει πέσει θύμα λεκτικής βίας στο διαδίκτυο, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών (11%) έχει αναρτήσει σε τοίχους άλλων εφήβων μηνύματα με προσβλητικό ή υποτιμητικό περιεχόμενο γι’ αυτούς, είτε για να κάνουν «πλάκα», είτε για να ρεζιλέψουν κάποιον.

Γ’ Γυμνασίου

Η πλειοψηφία των μαθητών έχει υπολογιστή στο σπίτι και χρησιμοποιεί το internet (89%). Κάτω από τους μισούς μαθητές (39%) χρησιμοποιούν το internet για σχολικές εργασίες, ενώ το 67% των μαθητών χρησιμοποιούν το internet για διασκέδαση συνέχεια. Οι μισοί μαθητές (50%) χρησιμοποιούν το internet για περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα.

Οι γονείς, σε ποσοστό 22% ασκούν έλεγχο στις ιστοσελίδες στις οποίες μπαίνουν τα παιδιά τους.

Η πλειοψηφία των μαθητών (78%) έχει λογαριασμό στο facebook. Από αυτούς, το 67% δημοσιεύει προσωπικές φωτογραφίες στο λογαριασμό του, ενώ όλοι είναι προσεκτικοί στο να μην δημοσιεύουν προσωπικά τους στοιχεία. Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών (78%) δήλωσε πως δεν έχει πέσει θύμα λεκτικής βίας στο διαδίκτυο, ενώ κανένας δεν έχει αναρτήσει σε τοίχους άλλων εφήβων μηνύματα με προσβλητικό ή υποτιμητικό περιεχόμενο γι’ αυτούς.

Α’ Λυκείου

Όλοι οι μαθητές έχουν υπολογιστή στο σπίτι και χρησιμοποιούν το internet. Το 18% των μαθητών χρησιμοποιεί αρκετές φορές το internet για σχολικές εργασίες, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών (82%) το χρησιμοποιεί για διασκέδαση. Το 55% των μαθητών χρησιμοποιεί το internet για λιγότερες από τρεις ώρες την ημέρα, ενώ ο αριθμός αυτών που μπαίνουν στο internet για περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα είναι εξαιρετικά μικρός.

Οι γονείς, σε ποσοστό 27%, ασκούν έλεγχο στις ιστοσελίδες στις οποίες μπαίνουν τα παιδιά τους.

Όλοι οι μαθητές έχουν λογαριασμό στο facebook και όλοι ανεβάζουν φωτογραφίες τους στον προσωπικό τους λογαριασμό. Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών (73%) δημοσιεύει προσωπικά στοιχεία (αριθμό κινητού, διεύθυνση σπιτιού, κτλ). Το 73% των μαθητών δήλωσε πως δεν έχει πέσει θύμα λεκτικής βίας στο διαδίκτυο. Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε πως δεν έχει αναρτήσει σε τοίχους άλλων εφήβων μηνύματα με προσβλητικό ή υποτιμητικό περιεχόμενο γι’ αυτούς (91%), όσοι όμως το κάνανε, δήλωσαν πως το έκαναν για παρενόχληση άλλων εφήβων.

Συμπέρασμα

Στην παραπάνω έρευνα μπορούμε να δούμε ότι λόγω της δραματικής και ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας το internet έχει εισβάλει είτε με τη θέληση μας είτε όχι στα σπίτια μας ακόμα και στην ιδιωτική μας ζωή. Το internet σήμερα για τους εφήβους έχει γίνει μόδα και αυτό φαίνεται αδιαμφισβήτητα στην παραπάνω έρευνα με ποσοστά κατά μέσo όρο άνω του 85% σε όλες σχεδόν τις τάξεις. Οι λόγοι που σαφέστατα χρησιμοποιούν οι έφηβοι το internet είναι κατά αρκετά μεγάλο ποσοστό για διασκέδαση σε σύγκριση με το μικρό ποσοστό των μαθητών οι οποίοι το χρησιμοποιούν για εργασίες  του σχολείου. Επίσης, βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών τόσο πιο πολύ μειώνεται ο έλεγχος που ασκούν οι γονείς στα ίδια ως προς την ασφαλή πλοήγηση τους στο internet. Συγκεκριμένα, ο γονικός έλεγχος στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου έχει μια διαφορά της τάξης του 30-35% από τον αντίστοιχο έλεγχο στους μαθητές της Α’ Λυκείου, σε μία ηλικία που είναι πολύ  ιδιαίτερη για κάθε έφηβο. Το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να ανησυχήσει  τους γονείς καθώς το internet δεν είναι τόσο αθώο όσο ίσως φανταζόμαστε αφού κρύβει δεκάδες κινδύνους ιδιαίτερα για τους εφήβους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι σε αυτό. Εδώ έρχομαι να μιλήσω για τα λεγόμενα Social Media όπως είναι το facebook, το twitter και άλλα πολλά. Όπως μπορούμε να δούμε και παραπάνω, όλες οι τάξεις, εκτός της Α’ γυμνασίου που μόλις ξεπερνά το 50%, έχουν ποσοστά άνω του 85-90% στην ερώτηση αν έχουν facebook και αν δημοσιεύουν προσωπικά τους στοιχεία όπως  αριθμοί κινητών τηλεφώνων αλλά και διευθύνσεις σπιτιών καθώς και αν ανεβάζουν φωτογραφίες και άλλα δικά τους στοιχεία ως προς τα ενδιαφέροντα τους και πράγματα που τους αρέσει να κάνουν. Άλλο ένα θέμα που πρέπει να ανησυχεί τους γονείς είναι ο χρόνος που περνάνε τα παιδιά στο internet. Βλέπουμε ότι από δυο ώρες το πολύ που χρησιμοποιούν τα παιδιά της Α’ Γυμνασίου καθημερινά φτάνει ακόμα και τις τρείς ώρες και κάτι στα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου και σαφέστατα ένας λόγος του ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν τόσο πολύ το internet είναι και ο ανεπαρκής έλεγχος των γονέων οι οποίοι πολλές φορές προσπαθούν να δικαιολογηθούν λόγω της πολύωρης απασχόλησής τους εκτός σπιτιού. Έτσι τα παιδιά είναι πια ανεξέλεγκτα να κάνουν ό,τι θέλουν. Στην έρευνα προσέχουμε ακόμα ένα μικρό ποσοστό το οποίο  έχει προσπαθήσει να παρενοχλήσει άλλους εφήβους και να τους ρεζιλέψει. Για ποιο λόγο όμως το κάνουν αυτό; ….Για πλάκα!!! Επίσης, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό το οποίο έχει πέσει θύμα λεκτικής βίας με μηνύματα προσβλητικού και υποτιμητικού περιεχομένου.

Μήπως μετά από μια τέτοια έρευνα οι γονείς θα έπρεπε να προβληματιστούν ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους το internet, να περιορίσουν τον χρόνο που τα αφήνουν να περνούν σε αυτό και να αυξήσουν τον έλεγχο που έχουν στα παιδιά τους όχι μόνο για την ασφάλεια τους αλλά και για να είναι βέβαιοι ότι χρησιμοποιούν με το σωστό τρόπο το internet;

Δημοσιεύθηκε στην Άρθρα Συνεντεύξεις Προβληματισμοί. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση