Διήγημα είναι  ένα συγκεκριμένο είδος του πεζού λόγου με ιδιαίτερα γνωρίσματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:

  • ένας στοιχειώδης μύθος που περιστρέφεται γύρω από ένα κύριο γεγονός
  • ενότητα υπόθεσης, δηλαδή όλα τα περιστατικά έχουν σχέση με το κύριο γεγονός και το φωτίζουν
  • η πλοκή του μύθου με την οποία παρατάσσονται τα περιστατικά
  • η κορύφωση
  • η λύση
  • τα πρόσωπα (πρωταγωνιστής και δευτεραγωνιστές)
  • ενότητα χώρου  και χρόνου, δηλαδή τα γεγονότα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο έστω και αν ξετυλίγονται σε διαφορετικούς τόπους και χρονικές περιόδους

 

Ετικέτες: ,