Θα ήταν υπερβολικό να ισχυριστούμε πως η μουσική επιλύει όλα τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Mπορεί όμως να αποτελέσει θετικό πόλο επιρροής, ένα μέσο που αποκαθιστά την επικοινωνία, γιατί δίνει σε όλους τις ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής. Oλοι μπορούν να ωφεληθούν ακούγοντας ή παίζοντας μουσική. Eίναι τέτοια η δύναμή της που μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε κατάσταση έκστασης ή ηρεμίας, ανάλογα με το είδος του ακούσματος. Mε τη μουσική, όλοι μπορούν να διαπιστώσουν στην πράξη την αναγκαιότητα της συνεργασίας, της συμβολής, του σεβασμού της εργασίας του άλλου, του πνεύματος ομαδικότητας, της εξισορρόπησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, της τήρησης των κανόνων. H μουσική δεν γνωρίζει και ηλικία, φύλο, ή χρώμα δέρματος. H ιδιότητα αυτή την καθιστά αναγκαίο και πολύτιμο μέσο στην ομαλή και ισορροπημένη οργάνωση της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής.