Η πρόταση διδασκαλίας στηρίχτηκε στο σενάριο της Παναγιώτας-Κυριακής Μπιτζελέρη με τίτλο «Κατασκευάζοντας την ασπίδα του Αχιλλέα» Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2013. Επίσης στην ψηφιακή εφαρμογή των εκπαιδευτικών Μαρίας Ακριτίδου και Βασιλικής Αφεντουλίδου.

Χρήσιμες σελίδες:

Απόπειρες αναπαράστασης της ασπίδας, Παν. Λουπάση

Η ασπίδα του Αχιλλέα, Εκπαιδευτική τηλεόραση

Γιώργου Γεραλή, Παράλληλο κείμενο

Η ασπίδα του Αχιλλέα, Σκηνές Πολιτισμού

Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα, εκπαιδευτική τηλεόραση

Η ασπίδα του Αχιλλέα

Ομηρικά έπη

Η διδασκαλία της ενότητας ακολουθεί τα εξής βήματα:

Ανάγνωση των στίχων με εξομάλυνση των δύσκολων σημείων από τον/την εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη.

Χωρισμός σε ομάδες ( τετραμελείς ), καθεμία από τις οποίες αναλαμβάνει να παρουσιάσει τις σκηνές ενός από τους ομόκεντρους κύκλους της ασπίδας του Αχιλλέα. Οι ομάδες εργάζονται στον  υπολογιστή (Αίθουσα Πληροφορικής ) ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας  που τους δίνεται.

Παρουσίαση των εργασιών  στην τάξη από τις ομάδες

Απαιτούμενος χρόνος 5-6 ώρες

Επέκταση σεναρίου:Οι μαθητές θα μπορούσαν να κατασκευάσουν με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών( Gimp, fhotoshop ) την  ασπίδα του Αχιλλέα χωρισμένοι σε ομάδες σε σύνδεση με το μάθημα των καλλιτεχνικών.

 

1ο Φύλλο Εργασίας

Ομάδα 1: Σύμπαν (κέντρο) & Ωκεανός (περιφέρεια)

Αφού διαβάσετε τους στίχους 478-616 της ραψωδίας Σ της «Ιλιάδας» στον σύνδεσμο του Ψηφιακού Σχολείου, να φτιάξετε μια παρουσίαση με θέμα «Η Ασπίδα του Αχιλλέα: Το Σύμπαν & ο Ωκεανός». Για τη δομή της παρουσίασής σας θα σας βοηθήσουν οι παρακάτω ερωτήσεις:

– Σε ποιους στίχους εντοπίζονται οι απεικονίσεις του Σύμπαντος και του Ωκεανού;

– Να τις περιγράψετε λεπτομερώς.

– Ποια στοιχεία του πολιτισμού του ομηρικού κόσμου εντοπίζετε;

– Να αναφερθείτε στους αστερισμούς που απεικονίζονται στην ασπίδα και στη μυθολογική προέλευση των ονομάτων τους.

Να συνοδεύσετε την παρουσίασή σας και με εικονιστικό υλικό.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό για την έρευνά σας στους παρακάτω συνδέσμους αλλά και σε πηγές της δικής σας επιλογής.

o Στο κέντρο της ασπίδας: Το Σύμπαν.

o Στην περιφέρεια της ασπίδας: Ο Ωκεανός.

o Κόκκινοι Γίγαντες και Άσπροι Νάνοι.

o Ελληνική Βικιπαίδεια

o Η ασπίδα του Αχιλλέα.

o Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Θεματικές περιοχές.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή σας καλείστε να σκεφτείτε λίγο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε και στην τελευταία διαφάνεια να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

– Ποιες πηγές αξιοποιήσατε; Ήταν προτεινόμενες ή όχι;

– Αν επιλέξατε να κινηθείτε και ελεύθερα στο διαδίκτυο για περαιτέρω έρευνα, γιατί το κάνατε; Αν όχι, γιατί;

– Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις διαδικτυακές πηγές που αξιοποιήσατε;

– Θεωρείτε τις πληροφορίες που βρήκατε στις πηγές αξιόπιστες και γιατί;

Να αναρτήσετε την εργασία σας στο ιστολόγιο του μαθήματος με το όνομα της ομάδας σας, για να ακολουθήσει η παρουσίασή της στην ολομέλεια.

Ομάδα 2: Πολιτεία ἐν εἰρήνη (γάμος / δικαστήριο) & Πολιτεία ἐν πολέμῳ (πολιορκία)

Αφού διαβάσετε τους στίχους 478-616 της ραψωδίας Σ της «Ιλιάδας» στον σύνδεσμο του Ψηφιακού Σχολείου, να φτιάξετε μια παρουσίαση με θέμα «Η Ασπίδα του Αχιλλέα: Πολιτεία ἐν εἰρήνη / Πολιτεία ἐν πολέμῳ». Για τη δομή της παρουσίασής σας θα σας βοηθήσουν οι παρακάτω ερωτήσεις:

– Σε ποιους στίχους εντοπίζονται οι απεικονίσεις των δύο πολιτειών;

– Ποιες σκηνές περιγράφονται στις πολιτείες αυτές;

– Ποια στοιχεία του πολιτισμού του ομηρικού κόσμου εντοπίζετε;

– Τις δύο πολιτείες συνδέει σχέση αντίθεσης. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο λειτουργικός ρόλος της αντίθεσης αυτής;

Να συνοδεύσετε την περιγραφή σας και με εικονιστικό υλικό.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό για την έρευνά σας στους παρακάτω συνδέσμους αλλά και σε πηγές της δικής σας επιλογής.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή σας καλείστε να σκεφτείτε λίγο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε και στην τελευταία διαφάνεια να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

– Ποιες πηγές αξιοποιήσατε; Ήταν προτεινόμενες ή όχι;

– Αν επιλέξατε να κινηθείτε και ελεύθερα στο διαδίκτυο για περαιτέρω έρευνα, γιατί το κάνατε; Αν όχι, γιατί;

– Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις διαδικτυακές πηγές που αξιοποιήσατε;

– Θεωρείτε τις πληροφορίες που βρήκατε στις πηγές αξιόπιστες και γιατί;

Να αναρτήσετε την εργασία σας στο ιστολόγιο του μαθήματος με το όνομα της ομάδας σας, για να ακολουθήσει η παρουσίασή της στην ολομέλεια.

Προτεινόμενες πηγές

o Οι δύο πολιτείες.

o Η ασπίδα του Αχιλλέα

o Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα – Από τον Όμηρο στα κλασικά χρόνια

o Γεωμετρική περίοδος: Πόλεμοι και επιδρομές.

o Γεωμετρική περίοδος: Όπλα

o Γεωμετρική περίοδος: Δίκαιο

o Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Θεματικές περιοχές

Ομάδα 3: Γεωργία (όργωμα / θερισμός / τρύγος)

Αφού διαβάσετε τους στίχους 478-616 της ραψωδίας Σ της «Ιλιάδας» στον σύνδεσμο του Ψηφιακού Σχολείου, να φτιάξετε μια παρουσίαση με θέμα «Η Ασπίδα του Αχιλλέα: Σκηνές από τη γεωργία». Για τη δομή της παρουσίασής σας θα σας βοηθήσουν οι παρακάτω ερωτήσεις:

– Σε ποιους στίχους εντοπίζονται οι σκηνές της γεωργικής ζωής;

– Ποιες γεωργικές εργασίες περιγράφονται στις σκηνές αυτές;

– Ποια στοιχεία του πολιτισμού του ομηρικού κόσμου εντοπίζετε;

– Ποια από τις γεωργικές εργασίες που αναφέρονται εξελίχθηκαν και επιβιώνουν ως σήμερα και ποια είναι η σύγχρονη μορφή τους;

Να συνοδεύσετε την περιγραφή σας και με εικονιστικό υλικό.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό για την έρευνά σας στους παρακάτω συνδέσμους αλλά και σε πηγές της δικής σας επιλογής.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή σας καλείστε να σκεφτείτε λίγο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε και στην τελευταία διαφάνεια να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

– Ποιες πηγές αξιοποιήσατε; Ήταν προτεινόμενες ή όχι;

– Αν επιλέξατε να κινηθείτε και ελεύθερα στο διαδίκτυο για περαιτέρω έρευνα, γιατί το κάνατε; Αν όχι, γιατί;

– Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις διαδικτυακές πηγές που αξιοποιήσατε;

– Θεωρείτε τις πληροφορίες που βρήκατε στις πηγές αξιόπιστες και γιατί;

Να αναρτήσετε την εργασία σας στο ιστολόγιο του μαθήματος με το όνομα της ομάδας σας, για να ακολουθήσει η παρουσίασή της στην ολομέλεια.

Προτεινόμενες πηγές

o Σκηνές αγροτικής ζωής.

o Η ασπίδα του Αχιλλέα.

o Γεωμετρική περίοδος: Αγροτική παραγωγή.

o Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Θεματικές περιοχές.

Ομάδα 4: Κτηνοτροφία (επίθεση λιονταριών σε αγέλη βοδιών / βοσκότοπος με κοπάδι προβάτων)

Αφού διαβάσετε τους στίχους 478-616 της ραψωδίας Σ της «Ιλιάδας» στον σύνδεσμο του Ψηφιακού Σχολείου, να φτιάξετε μια παρουσίαση με θέμα «Η Ασπίδα του Αχιλλέα: Σκηνές από την κτηνοτροφία». Για τη δομή της παρουσίασής σας θα σας βοηθήσουν οι παρακάτω ερωτήσεις:

– Σε ποιους στίχους εντοπίζονται οι σκηνές από τη ζωή των κτηνοτρόφων;

– Ποιες εργασίες περιγράφονται στις σκηνές αυτές;

– Ποια στοιχεία του πολιτισμού του ομηρικού κόσμου εντοπίζετε;

– Ποια από αυτά εξελίχθηκαν και επιβιώνουν ως σήμερα και ποια είναι η σύγχρονη μορφή τους;

Να συνοδεύσετε την περιγραφή σας και με εικονιστικό υλικό.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό για την έρευνά σας στους παρακάτω συνδέσμους αλλά και σε πηγές της δικής σας επιλογής.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή σας καλείστε να σκεφτείτε λίγο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε και στην τελευταία διαφάνεια να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

– Ποιες πηγές αξιοποιήσατε; Ήταν προτεινόμενες ή όχι;

– Αν επιλέξατε να κινηθείτε και ελεύθερα στο διαδίκτυο για περαιτέρω έρευνα, γιατί το κάνατε; Αν όχι, γιατί;

– Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις διαδικτυακές πηγές που αξιοποιήσατε;

– Θεωρείτε τις πληροφορίες που βρήκατε στις πηγές αξιόπιστες και γιατί;

Να αναρτήσετε την εργασία σας στο ιστολόγιο του μαθήματος με το όνομα της ομάδας σας, για να ακολουθήσει η παρουσίασή της στην ολομέλεια.

Προτεινόμενες πηγές

o Σκηνές ποιμενικής ζωής.

o Η ασπίδα του Αχιλλέα.

o Γεωμετρική περίοδος: Αγροτική παραγωγή.

Αρχαία ελληνική τεχνολογία θεματικές περιοχές

Ομάδα 5: Χορός (νέοι & νέες / τραγουδιστής)

Αφού διαβάσετε τους στίχους 478-616 της ραψωδίας Σ της «Ιλιάδας» στον σύνδεσμο του Ψηφιακού Σχολείου, να φτιάξετε μια παρουσίαση με θέμα «Η Ασπίδα του Αχιλλέα: Χορός». Για τη δομή της παρουσίασής σας θα σας βοηθήσουν οι παρακάτω ερωτήσεις:

– Σε ποιους στίχους εντοπίζεται η σκηνή του Χορού;

– Ποιοι συμμετέχουν στη σκηνή και τι ακριβώς διαδραματίζεται;

– Ποια στοιχεία του πολιτισμού του ομηρικού κόσμου εντοπίζετε;

– «Ο αοιδός ο θείος»: Τι γνωρίζετε για το έργο και την κοινωνική θέση των αοιδών στην ομηρική εποχή; Ποιον μπορεί να αντιπροσωπεύει ο «αοιδός» εδώ και γιατί χαρακτηρίζεται «θείος»;

Να συνοδεύσετε την περιγραφή σας και με εικονιστικό υλικό.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό για την έρευνά σας στους παρακάτω συνδέσμους αλλά και σε πηγές της δικής σας επιλογής.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή σας καλείστε να σκεφτείτε λίγο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε και στην τελευταία διαφάνεια να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

– Ποιες πηγές αξιοποιήσατε; Ήταν προτεινόμενες ή όχι;

– Αν επιλέξατε να κινηθείτε και ελεύθερα στο διαδίκτυο για περαιτέρω έρευνα, γιατί το κάνατε; Αν όχι, γιατί;

– Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις διαδικτυακές πηγές που αξιοποιήσατε;

– Θεωρείτε τις πληροφορίες που βρήκατε στις πηγές αξιόπιστες και γιατί;

Να αναρτήσετε την εργασία σας στο ιστολόγιο του μαθήματος με το όνομα της ομάδας σας, για να ακολουθήσει η παρουσίασή της στην ολομέλεια.

Προτεινόμενες πηγές

o Ο Χορός.

o Η ασπίδα του Αχιλλέα.

o Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Θεματικές περιοχές.

o Η παρουσία του αοιδού στον Όμηρο.

O Ο χορός στην αρχαία ελλάδα