Ένα κινητό κάνει ομαλή κυκλική κίνηση όταν κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου αλλά η κατεύθυνση της ταχύτητας μεταβάλλεται με τέτοιο τρόπο ώστε η τροχιά που διαγράφει να είναι περιφέρεια κύκλου.


Στην ομαλή κυκλική κίνηση το μέτρο της ταχύτητας παραμένει σταθερό αλλά η κατεύθυνση του διανύσματος της ταχύτητας μεταβάλλεται συνεχώς με αποτέλεσμα να υπάρχει μεταβολή της ταχύτητας που μετριέται με την κεντρομόλο επιτάχυνση ακ, όπως φαίνεται στο σχήμα.

 


Η κεντρομόλος επιτάχυνση έχει σε κάθε σημείο της τροχιάς κατεύθυνση προς το κέντρο του κύκλου (μπλε βελάκι).


Ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να ορίζει τα εξής μεγέθη:

Περίοδος Τ
Συχνότητα f
Γραμμική ταχύτητα υ
Γωνιακή ταχύτητα ω
Κεντρομόλος επιτάχυνση ακ
Κεντρομόλος δύναμη Fκ

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ: Μελέτη κυκλικής κίνησης