Αρχική » Φυσική Α’ Λυκείου » Μελέτη της Τριβής

Μελέτη της Τριβής

H δύναμη που ονομάζουμε Τριβή

(πηγή: https://www.seilias.gr/)

Αφού προηγηθεί η μελέτη του αντίστοιχου κεφαλαίου 1.3.7 του σχολικού βιβλίου, προτείνεται οι μαθητές να πειραματιστούν με το φαινόμενο της Τριβής, με τις προσομοιώσεις του Σιτσανλή Ηλία κάνοντας κλικ εδώ.

Συγκρατούμε τη μαθηματική σχέση με την οποία υπολογίζουμε την τριβή ολίσθησης Τ=μΝ, όπου Ν είναι η κάθετη δύναμη στήριξης που ασκείται στο σώμα από την επιφάνεια στην οποία εφάπτεται και μ είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης.

Αν για παράδειγμα ισχύει Ν=15Ν και μ=0,4 τότε T=15N*0,4=6N

Τονίζεται σε αυτό το σημείο η εξάρτηση του μέτρου της τριβής ανάλογα προς το μέτρο της Ν. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι η δύναμη Ν εκφράζει (σε μη επιστημονική ορολογία) το πόσο έντονα το σώμα που μελετάμε «πιέζεται» πάνω στην επιφάνεια στην οποία βρίσκεται.

Ας εξετάσουμε ως παράδειγμα την περίπτωση που σβήνουμε στο τετράδιό μας με τη γόμα. Η δύναμη F που ασκούμε με το χέρι μας πιέζοντας τη γόμα στο τετράδιο αυξάνει την κάθετη δύναμη Ν, άρα αυξάνει και την Τριβή, επομένως το σβήσιμο έχει καλύτερο αποτέλεσμα από το να ακουμπούσαμε απλά τη γόμα στο χαρτί, χωρίς να πιέζουμε.

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων