Φιλολογικά, ΤΠΕ και άλλα…

Κατηγορίες:

Κατηγορίες

Αρχείο

Ετικέτες

Εκπαιδευτική Ενημέρωση

Ετικέτα:Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων και ΤΠΕ

Από την πλούσια βιβλιογραφία, έντυπη και ηλεκτρονική, τη σχετική με την Εκπάιδευση Ενηλίκων και τις ΤΠΕ, επέλεξα να παρουσιάσω συνοπτικά παρακάτω ένα θεωρητικό άρθρο  και ένα πρακτικό εργαλείο. Το θεωρητικό άρθρο των Κοντάκου Αν. και Γκόβαρη Χρ. εξετάζει τα θεωρητικά μοντέλα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και αποτελεί και με τη βιβλιογραφική του τεκμηρίωση χρήσιμο εργαλείο για […]