Φιλολογικά, ΤΠΕ και άλλα…

Κατηγορίες:

Κατηγορίες

Αρχείο

Ετικέτες

Εκπαιδευτική Ενημέρωση

Εκπαίδευση Ενηλίκων και ΤΠΕ

Από την πλούσια βιβλιογραφία, έντυπη και ηλεκτρονική, τη σχετική με την Εκπάιδευση Ενηλίκων και τις ΤΠΕ, επέλεξα να παρουσιάσω συνοπτικά παρακάτω ένα θεωρητικό άρθρο  και ένα πρακτικό εργαλείο. Το θεωρητικό άρθρο των Κοντάκου Αν. και Γκόβαρη Χρ. εξετάζει τα θεωρητικά μοντέλα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και αποτελεί και με τη βιβλιογραφική του τεκμηρίωση χρήσιμο εργαλείο για όποιον θα επιθυμούσε να προσεγγίσει θεωρητικά το θέμα. Το πρακτικό εργαλείο είναι ένα Εγχειρίδιο για τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, πολύτιμο εργαλείο για τον Επιμορφωτή που ασχολείται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Δείτε το εδώ

Αφήστε μια απάντηση