χημικά στοιχεία

κατάλογος χημικών στοιχείων με την ετυμολογία των ονομάτων τους

χημικά στοιχεία

και ένα ωραίο βίντεο

Mitchell Moffit.
Based on the “Can-Can” music, by Offenbach.

SLOW The NEW Periodic Table Song (In Order) (AsapSCIENCE 2013) – YouTube1

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση