ΦΕΚ για την αξιολόγηση των μαθητών Α΄και Β΄Λυκείου

Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014−2015

ΦΕΚ-862 Β/15-5-15

Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

ΦΕΚ-863 Β/15-5-15