εξεταστέα−διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015

εξεταστέα−διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015

ΧΗΜΕΙΑ
Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ ́ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ.Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση 2014
Κεφάλαιο 1ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας,εκτός από: α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ.26) και β) τα σχήματα μορίων − θεωρία VSEPR της παραγράφου 1.5 (σ. 32−35).
Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,εκτός από:α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 (σ. 99−101) και β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (σ. 131−137).
Κεφάλαιο 5ο Οργανική χημεία,εκτός από: α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (σ. 199−200) β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ.201−214)
γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3 (σ. 221−222)
δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 (σ. 230−236) και ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 237−245) με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση (σ. 239−240).

Δημιουργός: Μαρία Μάντζιου

εκπαιδευτικός χημικός στο 9ο ΓΕΛ Ιωαννίνων
ιστοσελίδες
χημείας ανάλυση http://mariapmantziou.blogspot.gr/
χημειομαθήματα http://blogs.sch.gr/mmantziou/
χημεία http://users.sch.gr/mmantziou/autosch/joomla15/


Περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση