Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Διδασκαλία'

Στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδιασμού των επιμορφωτικών δράσεων για τη Φυσική Αγωγή στο Νότιο Αιγαίο, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Φυσικής Αγωγής, κ. Μαρία Μαχαιρίδου, η οποία έχει έδρα στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και επιστημονική ευθύνη στο 1ο και το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, θα υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου [πρ. 20η (18-10-2019)/αποφ. 16ης Ολομέλειας 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου  Αιγαίου)]. Το πρόγραμμα έχει γενικό θέμα «Η Φυσική Αγωγή στο σχολικό περιβάλλον: Υγεία, Ευεξία, Κοινωνική Ανάπτυξη» και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής (Ε.Α.Φ.Α.). Θα συνεργαστούν επίσης και οι Υπεύθυνοι/ες των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, κ. Λάζαρος Τσιομπάνης, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, κ. Εύη Επισκόπου, και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, κ. Αντώνιος Παπαγεωργίου.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι έξι (6) εβδομάδες, από τις 04 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019. Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να υπηρετούν ή να ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας ή/και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν συνολικά έξι (6) θεματικές ενότητες, οι οποίες θα διατεθούν με σύγχρονο τρόπο, σε εβδομαδιαία βάση και, συγκεκριμένα, κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη από 19:00΄έως 21:00΄ [διάρκεια: δύο (2) ώρες έκαστη]. Οι εισηγητές/τριες των θεματικών ενοτήτων, μέλη της Ε.Α.Φ.Α., θα είναι διδάσκοντες Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καθώς και εξειδικευμένοι/ες στον τομέα τους εκπαιδευτικοί και στελέχη Εκπαιδευτικών Φορέων.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε εβδομαδιαία θεματική ενότητα θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης παρακολούθησης. Κάθε επιμορφούμενος/η εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να δηλώσει και να παρακολουθήσει μία ή/και περισσότερες από τις διαθέσιμες επιμορφωτικές ενότητες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί παρακάτω.

Όλοι/ες οι επιμορφούμενοι/ες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για το σύνολο των ωρών των θεματικών ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα κατατεθούν ψηφιακά κατά το διάστημα 23 έως 29 Οκτωβρίου 2019, μέσω του παρακάτω υπερσυνδέσμου:

https://forms.gle/xvcCk3sfbUtWjiv79

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση θα ενημερωθούν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την αποδοχή της συμμετοχής τους και θα λάβουν περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες (τεχνικής φύσης) την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα (θεματικές ενότητες, εισηγητές/τριες κλπ) πατήστε εδώ…

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν στις αντίστοιχες Π.Δ.Ε. αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, έως την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, προκειμένου να απασχοληθούν στην υλοποίηση του αντικειμένου της Κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
Τα κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας για τους αιτούντες είναι:
1. να υπηρετούν στην Π/θμια Εκπ/ση με πρώτη ειδικότητα στην κολύμβηση,
2. να υπηρετούν στην Δ/θμια Εκπ/ση με πρώτη ειδικότητα στην κολύμβηση,
3. να υπηρετούν στην Π/θμια Εκπ/ση με δεύτερη ειδικότητα στην κολύμβηση,
4. να υπηρετούν στην Δ/θμια Εκπ/ση με δεύτερη ειδικότητα στην κολύμβηση,
5. να έχουν ειδικότητα στα αθλήματα του υγρού στίβου (υδατοσφαίριση, καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση και τεχνική κολύμβηση),
6. να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα της κολύμβησης [σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 (Α ́121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει] από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, για να γίνει εφικτή η υλοποίηση της Κολύμβησης, σε όσο το δυνατόν περισσότερα Δημοτικά Σχολεία και περιοχές της χώρας, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις που υπέβαλλαν στο τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής, σχετικά με παραμέτρους (σύμφωνα με τις προκηρύξεις παρελθόντων ετών) που καθιστούσαν σχεδόν ανέφικτη την υλοποίηση της Κολύμβησης σε περιοχές με ιδιαιτερότητες (έλλειψη εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, δυσκολίες στις μετακινήσεις μαθητών/τριων κ.ά.) όπως είναι οι νησιωτικές, προχώρησε σε σοβαρές τροποποιήσεις που αφορούν στις διαδικασίες οργάνωσης και υλοποίησης του αντικειμένου, υποβοηθώντας, ουσιαστικά, τη δυνατότητα επέκτασης του, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να μάθουν να κολυμπούν σωστά, με στόχο (μεταξύ άλλων) την ασφάλεια και τη διατήρηση της  υγείας τους.

« Πιο πρόσφατα Άρθρα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων