Παρακολουθήστε την παρακάτω παρουσίαση και στη συνέχεια εκτελέστε τις

ασκήσεις με τη σειρά που δίνονται.

 

Οργάνωση αρχείων και φακέλων from tsmalyfb

 

1) Άσκηση για τη δημιουργία φακέλων:  Δημιουργία φακέλων Windows ή Δημιουργία φακέλων Ubuntu

 

2) Άσκηση για τη δημιουργία αρχείων: Δημιουργία αρχείων Windows ή Δημιουργία αρχείων Ubuntu

 

3) Άσκηση για τη διαχείριση αρχείων και φακέλων: Διαχείριση Αρχείων Φακέλων Windows ή Διαχείριση Αρχείων Φακέλων Ubuntu

 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις ιστοσελίδες …

Photodentro: Διαχείριση αρχείων και φακέλων

Διαχείριση αρχείων

Διαχείριση φακέλων

Εργασία με αρχεία και φακέλους

 


 

29 Οκτωβρίου 2013 στις 06:53 και με ετικέτα  | Σχόλια & Παραθέσεις (0) | Μόνιμος Σύνδεσμος