» Περιηγήστε στο:ΣΤ’ Τάξη


  Πηγές: www.saferinternet.gr www.cyberkid.gov.gr www.pi.ac.cy www.esafetykit.net     Δίκτυο υπολογιστών – Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός Σημειώσεις Γ’ τάξη: Σημειώσεις για Διαδίκτυο – 1 Φύλλο ερωτήσεων Γ’ τάξη: Ερωτήσεις Διαδίκτυο Σημειώσεις Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεις:  Σημειώσεις για Διαδίκτυο – 2. Φόρμα ερωτήσεων Γ’ τάξη: Διαδίκτυο  Φόρμα ερωτήσεων Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεις:  Δίκτυο υπολογιστών – Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός. […]


Κατηγορία: Φεβρουάριος 19th, 2014 - 3:31 μμ - Σχόλια » 0

Το παρακάτω  έγγραφο περιέχει οδηγίες για τη μορφοποίηση κειμένου στο Microsoft Word.   Μορφοπoίηση κειμένου στο MsWord        


Κατηγορία: Οκτώβριος 19th, 2013 - 8:28 μμ - Σχόλια » 0

Το παρακάτω  έγγραφο περιέχει οδηγίες για την πληκτρολόγηση κειμένου στο Microsoft Word.   Η πληκτρολόγηση κειμένου στο MSWord    


Κατηγορία: Οκτώβριος 19th, 2013 - 12:56 μμ - Σχόλια » 0