» Περιηγήστε στο:Ε’ Τάξη


  Πηγές: www.saferinternet.gr www.cyberkid.gov.gr www.pi.ac.cy www.esafetykit.net     Δίκτυο υπολογιστών – Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός Σημειώσεις Γ’ τάξη: Σημειώσεις για Διαδίκτυο – 1 Φύλλο ερωτήσεων Γ’ τάξη: Ερωτήσεις Διαδίκτυο Σημειώσεις Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεις:  Σημειώσεις για Διαδίκτυο – 2. Φόρμα ερωτήσεων Γ’ τάξη: Διαδίκτυο  Φόρμα ερωτήσεων Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεις:  Δίκτυο υπολογιστών – Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός. […]


Κατηγορία: Φεβρουάριος 19th, 2014 - 3:31 μμ - Σχόλια » 0

Ανοίξτε το αρχείο ElegxosProodou. Δημιουργήστε έναν πίνακα για να εισάγετε τα μαθήματα και το βαθμό για κάθε μάθημα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Μορφοποιήστε το έγγραφο όπως στην εικόνα.     Στη συνέχεια κάντε τις εξής αλλαγές: Να διαγράψετε τη γραμμή με το μάθημα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» Να προσθέσετε τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Εικαστικά» στη […]


Κατηγορία: Ιανουάριος 8th, 2014 - 7:46 πμ - Σχόλια » 0

Το παρακάτω  έγγραφο περιέχει οδηγίες για τη μορφοποίηση κειμένου στο Microsoft Word.   Μορφοπoίηση κειμένου στο MsWord        


Κατηγορία: Οκτώβριος 19th, 2013 - 8:28 μμ - Σχόλια » 0

Το παρακάτω  έγγραφο περιέχει οδηγίες για την πληκτρολόγηση κειμένου στο Microsoft Word.   Η πληκτρολόγηση κειμένου στο MSWord    


Κατηγορία: Οκτώβριος 19th, 2013 - 12:56 μμ - Σχόλια » 0