ΙΕΚ-Τεχνικός Αυτοματισμού-Πιστοποίηση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Σύντοµη Περιγραφή Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (job profile) 2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και ∆εξιοτήτων για τη συγκεκριµένη Ειδικότητα (task analysis) 3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης. YΛΙΚΟ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διάβασε περισσότερα