Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών  εκπαιδευτικών  που έχουν αναλάβει την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων  (Κίνητρα, Προσδοκίες , επιμορφωτικές ανάγκες εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών).  Η εργασία θα χρησιμοποιηθεί για τον καλύτερο προγραμματισμό  επιμορφωτικών δράσεων και …

Διάβασε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η ανάγκη εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης, και κατ’ επέκταση της γνώσης που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και της διασύνδεσής της µε το κοινωνικό γίγνεσθαι οδήγησε στην εισαγωγή στο πλαίσιο των …

Διάβασε περισσότερα

Διερεύνηση των στάσεων, των αντιλήψεων και των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΣΕΠ…

Διερεύνηση των στάσεων, των αντιλήψεων και των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών που   διδάσκουν ΣΕΠ , υλοποιούν καινοτόμα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας  , έχουν προϋπηρεσία  Συμβούλου ΣΕΠ  σε ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥ  στη Δ.Δ.Ε  …

Διάβασε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

B.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.<> Επιλέχτηκε δράση σχετική με τα προβλήματα της το­πικής κοινωνίας (Δή­μος Φιλοθέης). ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να : ?Αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους. ?Γνωρίσουν τη διαδικασία …

Διάβασε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΣΕΠ – ΓΕΛ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 1. <> Τι κάνω; Πού απευθύνομαι;» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Είναι ένα πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας που έχει σχέση με ένα από …

Διάβασε περισσότερα