Η αναντιστοιχία προσόντων στην ελληνική αγορά εργασίας (Μελέτη ΣΕΒ 2019)Η αναντιστοιχία της ζήτησης με την προσφορά προσόντων και δεξιοτήτων είναι κατάσταση παρατηρείται έντονα στην ελληνική αγορά εργασίας και λαμβάνει διάφορες μορφές. Απόφοιτοι Πανεπιστημίων με μεταπτυχιακούς τίτλους είναι άνεργοι και ταυτόχρονα εργοδότες διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να βρουν προσωπικό με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους. Τα αίτια πρέπει να τα αναζητήσουμε στην απουσία σύνδεσης μεταξύ των εκροών των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των αναγκών της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα ο αριθμός των αποφοίτων ανά γνωστικό πεδίο, αλλά και τα προσόντα ή δεξιότητές τους να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται διαρκώς, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, ο διεθνής ανταγωνισμός και οι θεσμικές αλλαγές μεταβάλουν τη ζήτηση προσόντων και δεξιοτήτων, ενώ τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω των οποίων παρέχονται τα προσόντα και οι δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, δεν προσαρμόζονται αρκετά γρήγορα στις εξελίξεις αυτές…
ΣΕΒ_SR ΜΕ 28 2 2019 _anantistoixia_prosonton
ΣΕΒ 20_3_2019_SPECIAL_REPORT

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →