Ημερίδα: «Σύγχρονες Δεξιότητες για Διεθνώς Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις» Ανάκαμψη και παραγωγικός μετασχηματισμός με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  τ.26 | 3 Aπριλίου 2018

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση της αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων

  • Το γεγονός ότι η Ελλάδα απέκτησε, το 2016, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας, μετά από πολλά χρόνια αποτελεί μία θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η απουσία συγκεκριμένων, μετρήσιμων, στόχων από την εθνική στρατηγική δυσχεραίνει την προσπάθεια παρακολούθησης και αποτίμησης της εφαρμογής της.
  • Η απουσία οργανωμένης επαφής με τις επιχειρήσεις στα προγράμματα των ΕΠΑΛ (τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή τους), η περιορισμένη διάρκεια του μεταλυκειακού έτους μαθητείας και η – δρομολογούμενη, εκτός απροόπτου – κατάργηση της μαθητείας του ΟΑΕΔ, δεν φαίνεται να βοηθούν στην αναβάθμιση της ποιότητας και στην αύξηση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που προωθείται με τη νέα μεταρρύθμιση «Υπάρχει όμως μία αντίθεση. Ενώ έχουν ξεκινήσει πολύ σημαντικές προσπάθειες διάδοσης του θεσμού των Επαγγελματικών Λυκείων, το όργανο της Πολιτείας που είναι επιφορτισμένο με τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στις προτάσεις του για το νέο Λύκειο, βάζει ως διαδικασία την κατάργηση του Επαγγελματικού Λυκείου στη λογική μιας πολυκλαδικότητας προοπτικά. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια σύγχυση και μια αναστολή σε όποιον προσπαθεί να οδηγήσει το παιδί του εκεί. Έτσι στην πράξη ακυρώνεται ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών που γίνονται προς την ανάπτυξή του».

 Καλτσάς Κώστας, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε., Πρόεδρος Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

«Η Ελλάδα υστερεί στο ποσοστό εκείνων των νέων ατόμων που συμμετέχουν σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ενώ ο μέσος όρος σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες αγγίζει το 50%, 60%, ακόμα και το 70% των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι κοντά στο 30%. Επίσης, η Ελλάδα υστερεί στο ποσοστό εκείνων των παιδιών, νέων παιδιών, νέων φοιτητών, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα μάθησης με βάση την εργασία».

Πουλιάκας Κωνσταντίνος, Εμπειρογνώμονας, CEDEFOP

«Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων της αγοράς, των ανθρώπων της πολιτείας, των ανθρώπων του ακαδημαϊκού χώρου, να προβλέψουν τι χρειάζεται και τώρα και στο μέλλον σε σχέση με τις δεξιότητες, σε σχέση με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να μπορέσουν να βάλουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλες τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε εμείς οι εταιρείες, ώστε να ενδυναμώσουν τους ανθρώπους που φοιτούν, να μπορέσουν να τους δώσουν νέες δεξιότητες».

Μυλωνάς Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής, Adecco Group Greece

«Έχουμε σημαντικότατο ανθρώπινο κεφάλαιο, πολύ καλά εκπαιδευμένο ειδικά σε θεωρητικό επίπεδο. Σε πρακτικό επίπεδο υπάρχει πρόβλημα. Nα μια καλή συνέργεια που μπορούμε να κάνουμε μαζί ιδιωτικός τομέας και Πανεπιστήμια. Έχουμε περάσει σε μια εποχή που επειδή ο ιδιωτικός τομέας θέλει να ακούσει ιδέες για νέα προϊόντα. Τα προϊόντα λειτουργούν την οικονομία. Θέλουμε ένα ουδέτερο έδαφος που θα ακούσουμε τα Πανεπιστήμια τί ιδέες έχουν αλλά και τα Πανεπιστήμια θα ακούσουν τις εταιρείες».

Παπαλόης Απόστολος, Διευθυντής, Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο, ELPEN ΑΕ

SPECIAL_REPORT_DEXIOTHTES_HMERIDAS_3_4_2018

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →