Διοργάνωση της δράσης: BLOG YOUR HERITAGE – Unblock the Past, Share for the Future, για μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο τίτλος BLOG YOUR HERITAGE – Unblock the Past, Share for the Future συμπυκνώνει τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο της δράσης. Ο όρος blog παραπέμπει στη δημιουργία ιστολογίων και στην καταγραφή σκέψεων και ιδεών, που στη συγκεκριμένη δράση θα αφορούν σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Η λέξη unblock συνοψίζει τη διαδικασία εξερεύνησης και κατανόησης της υλικής και άυλης κληρονομιάς, αλλά και την ελεύθερη έκφραση ιδεών και απόψεων σε θέματα πολιτισμού. Ο όρος share, χαρακτηριστικός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προτρέπει τη διάχυση της πληροφορίας και καθιστά την κοινοποίηση της προσωπικής σχέσης των μαθητών.

H Εγκύκλιος ….

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →