Οδηγίες για Το διδακτικό/ μαθησιακό πεδίο Τεχνολογία και Πληροφορική του Γυμνασίου

Για τη σύνταξη των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων και τη καλύτερη οργάνωση του
μαθήματος της Τεχνολογίας σας υπενθυμίζω τα ακόλουθα:
1) Χωρισμός των τμημάτων
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 1687/13-08-2015 που δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 116886/Δ2/21-07-2015 Υ.Α με θέμα: «Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο»
(επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ), το διδακτικό/ μαθησιακό πεδίο Τεχνολογία και Πληροφορική του
Γυμνασίου διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα − κλάδους: α) Τεχνολογία και β) Πληροφορική.
Για τη διδασκαλία των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων − κλάδων ισχύουν τα εξής:
i) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών:
• η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής και
• η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.
2) Αναθέσεις μαθήματος
Οι αναθέσεις θα γίνουν σύμφωνα με ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2499/τ.Β/19 Νοεμβρίου 2015/
Τεχνολογία: ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13) ΠΕ14(04,05), ΠΕ17, ΠΕ18(12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 36)
3) Πρόγραμμα Σπουδών μαθήματος
Για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο Π. Σ. του
μαθήματος, το οποίο καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 137437/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2406) με
τροποποίηση του διδακτικού χρόνου για τις προτεινόμενες δραστηριότητες όπως αναφέρονται στην ενότητα
διδακτέα ύλη στην κάθε τάξη. Για τα μαθήματα εφαρμόζονται εκπαιδευτικές μέθοδοι/διαδικασίες, και δεν διδάσκεται συγκεκριμένη ύλη, αφού η εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμόζεται σύμφωνα με την
διαφοροποιημένη διδασκαλία, στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του κάθε μαθητή/τριας. Η εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμόζεται στα δεδομένα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του κάθε σχολείου και προσπαθεί να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους υλικούς πόρους, για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος προς όφελος των μαθητών.
Θα ήθελα να εξετάσετε τη δυνατότητα δημιουργίας εργαστηρίου Τεχνολογίας (ή τη δυνατότητα χρήσης
του εργαστηρίου Φ.Ε.)
Για κάθε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αντίστοιχο σχολικό σύμβουλο με την ειδικότητα του
διδάσκοντος, στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων με έδρα στη ΔΔΕ Β΄Αθήνας, τηλ.: 210-6843551-210-
6080654 και μαζί μου με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: mlagoudakos@yahoo.gr
Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.05
Λαγουδάκος Μιχαήλ

ΕΓΓΡΑΦΟ …

Anatheseis_mathhmaton_Gymnasiou_GEL

FEK 1687_15

Odigies-Texnologias-2016

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →