ΕΛΕΓΧΟΙ, ΔΟΚΙΜΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΟ, HD384

Από το : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

TΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  ELOT HD 384
Η παρούσα δεύτερη έκδοση του ΕΛΟΤ HD 384, έχει συνταχθεί µε βάση τα Έγγραφα Εναρµόνισης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) που αποτελούν τη σειρά Εγγράφων
Εναρµόνισης HD 384. Έχουν επίσης ληφθεί υπόψη τα αντίστοιχα Πρότυπα της ∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής
Επιτροπής (IEC) που αποτελούν τη σειρά IEC 60364.Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →