Έκθεση για την πορεία των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας (Α΄ΓΕΛ, Β΄ΓΕΛ, Α΄ΕΠΑΛ), της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας (Β΄ ΕΠΑΛ), και των Βιωματικών Δράσεων (Α΄ Γυμνασίου)

Έκθεση για τα θέματα, τις ειδικότητες που ενεπλάκησαν και ανατροφοδοτούν εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες αναφορικά με το είδος των θεμάτων, τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και τη βαθμολογία και, κυρίως, για τα προβλήματα που χρήζουν άμεσης επιμόρφωσης.  Σας παρακαλώ ο απαντητικός  πίνακας να αποσταλεί ηλεκτρονικά  στο email: mlagoudakos@yahoo.gr

                                                     Ο Σχολικός Σύμβουλος Γ. Παιδαγωγικής ευθύνης 

                                                   Λαγουδάκος Μιχάλης

 

1. Διαβιβαστικό

2. Πίνακας   Ε.Ε-ΕΘΔ

3. Πίνακας  Β.Δ

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →