Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών  εκπαιδευτικών  που έχουν αναλάβει την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων  (Κίνητρα, Προσδοκίες , επιμορφωτικές ανάγκες εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών).  Η εργασία θα χρησιμοποιηθεί για τον καλύτερο προγραμματισμό  επιμορφωτικών δράσεων και ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης.   Λαγουδάκος, Μ. (2014). docs.google.com/forms, Χαλάνδρι

https://docs.google.com/forms/d/1pgud9DHEMAp42HniMrYNxoCd_NUNtj2qyWtLcoE4jYI/viewform?usp=send_form

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →