Επιμορφωτικό Σεμινάριο : «Σχεδιαστικό Πρόγραμμα AutoCad 2D»

Επιμορφωτικό  Σεμινάριο : «Σχεδιαστικό Πρόγραμμα AutoCad 2D»

Θα υλοποιηθεί  επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας πενήντα  (50) διδακτικών ωρών, με έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε., Αττικής, από τη Τρίτη 4/2/ 2014 μέχρι  τη Τετάρτη  5/3/2014 με θέμα: «Σχεδιαστικό Πρόγραμμα AutoCad 2D».      Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκμάθηση και αξιοποίηση του σχεδιαστικού προγράμματος Autocad στην εκπαιδευτική διδασκαλία, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα  στα προβλήματα που  προκύπτουν   κατά την διεξαγωγή του.    Θα χρησιμοποιηθούν τα εργαστήρια πληροφορικής της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ). Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς των κλάδων μας και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες στις οποίες έχουμε την παιδαγωγική ευθύνη. Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου.  Οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί πρέπει να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή   μέχρι τη 28/2/2014, 14:00 ( μόνο ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση:https://docs.google.com/forms/d/1jjvAXc4iDjcCJ0tPUsVkGcqJRBIKizeHI_FSyS1Teq0/viewform.                                           Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν στο email που έχουν δηλώσει και θα αναρτηθεί πίνακας συμμετεχόντων στο URL:  eclass.aspete.gr/lagoudakos

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →