ΙΕΚ-Τεχνικός Αυτοματισμού-Πιστοποίηση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Σύντοµη Περιγραφή Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (job profile)
2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και ∆εξιοτήτων για τη
συγκεκριµένη Ειδικότητα (task analysis)
3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης.

YΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →