Δωρεάν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης

Δωρεάν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης παρέχονται από διάφορους δημόσιους φορείς σε ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας για θέματα που αφορούν το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας.

• Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης εξυπηρετούν μαθητές, νέους έως 25 ετών, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί – Σύμβουλοι ΣΕΠ παρέχουν συμβουλευτική και πληροφόρηση σε θέματα επιλογής κατεύθυνσης σπουδών και σχεδιασμού σταδιοδρομίας ενώ υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Βρείτε το κοντινότερο ΚΕΣΥΠ στον τόπο διαμονής σας εδώ ή εδώ.

• Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανέργους για τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Διαχείριση Σταδιοδρομίας, Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών. Όσοι επιθυμούν να αναζητήσουν εργασία σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα μπορούν να απευθυνθούν στο Δίκτυο Συμβούλων EURES του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εδώ και για τις υπηρεσίες EURES εδώ.

• Οι Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) των Πανεπιστήμιων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, περιλαμβάνουν Γραφεία Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, όπου παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων κατά τη μετάβασή τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Ενημερωθείτε σχετικά στις ιστοσελίδες των Γραφείων Διασύνδεσης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και εδώ.

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →