Αναγκαιότητα ενίσχυσης των τεχνολογικών μαθημάτων στη Γενική Εκπαίδευση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Με το παρόν έγγραφο επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε την αναγκαιότητα ενίσχυσης  των τεχνολογικών μαθημάτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Στο σημερινό πλούσιο τεχνολογικό περιβάλλον το οποίο παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη με ταχύτατους ρυθμούς, οι μαθητές, για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες της αυριανής ζωής, θα πρέπει να κατακτήσουν παράλληλα ένα βασικό σώμα σύγχρονων τεχνολογικών γνώσεων και να καλλιεργήσουν  αντίστοιχες ικανότητες και δεξιότητες. Με την εισαγωγή των Τεχνολογικών μαθημάτων στην Γενική Εκπαίδευση επιδιώκουμε τον τεχνολογικό αλφαβητισμό των μαθητών και την κατανόηση από την πλευρά τους της σχέσης της τεχνολογίας με την κοινωνία και την οικονομία…

Το έγγραφο …

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →