Πειραματικό Τεχνικό Λύκειο , η αναγκαιότητά του σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον


Περισσότερες Δημοσιεύσεις: AΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ)

http://eclass.aspete.gr/modules/document/document.php?openDir=/4d062c06y8vt

Εισαγωγή
Χρειάζεται να επικεντρώσουμε τη προσοχή μας στη κατανόηση του τίτλου του
σχολείου που προσπαθεί να συνδυάσει δύο διαφορετικά στοιχεία. Πρόκειται για δύο
τύπους σχολείων χρειάζεται να ξεχωρίσουε το πρότυπο από το πειραματικό.
Το πρότυπο σχολείο έχει έχει τη βέλτιστη υποδοή σε μέσα ,πόρους και ανθρώπινο
δυναμικό. Η υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες, εργαστήρια, εξοπλισμός) , οι
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με στόχο την
προώθηση της αριστείας.
Το πειραματικό σχολείο απευθύνεται στο μέσο μαθητή, είναι ένα
αντιπροσωπευτικό σχολείο του εκπαιδευτικού συστήματος που στοχεύει   στην
εξυπηρέτηση των αναγκών εκπαίδευσης των φοιτητών, της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών και της αξιολόγησης νέων μεθόδων .
____________________________________________________________

«Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού»
«Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα»

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων

αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση.

Μιχάλης Γ. Λαγουδάκος1

Εισαγωγή

Ο νέος νόμος 3848/2010 αποτελεί την τρίτη νομοθετική πρωτοβουλία (οι άλλες δύο είναι η

«προσαρμογή του Εκπαιδευτικού Συστήματος στη Νέα *ιοικητική Αρχιτεκτονική της χώρας» και

η «Επαγγελματική – Τεχνική Εκπαίδευση») που αφορά στην υλοποίηση προγράμματος για το

«Νέο Σχολείο». Στο κείμενο υπάρχουν πολλές εξαγγελίες, περί προτεραιότητας του μαθητή,

αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καινοτόμα προγράμματα και σύνδεσης της γνώσης

με την πραγματικότητα.

———————————————————–

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →

Αφήστε μια απάντηση