ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εξεταζόμενα μαθήματα

Ηλεκτροτεχνία

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ  ΙΙ»

ΒΙΒΛΙΟ: Ηλεκτροτεχνία (Βουρνάς Κων/νος, Δαφέρμος Ολύμπιος, Πάγκαλος Σταύρος, Χατζαράκης Γεώργιος, έκδ. ΟΕΔΒ)

Α/Α Ενότητες Σελίδες
1 Εναλλασσόμενο ρεύμα (5.1.3 έως και 5.1.8) 344 – 357
2 Κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα (5.2.1 έως και 5.2.2.δ) 360 – 384
3 Ισχύς και ενέργεια στο εναλλασσόμενο ρεύμα (Γενικά, 5.3.1 έως και 5.3.5) 386 – 405
4. Συντονισμός κυκλώματος (Γενικά, 5.4.1 έως και 5.4.2) 408 – 421
5. Τριφασικό ρεύμα (5.5.1 έως και 5.5.5) 424- 452
6. Ανόρθωση του εναλλασσόμενου ρεύματος (6.1.1 έως και 6.1.4) 456 – 472
ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ: Στην  εξεταζόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται  οι ανακεφαλαιώσεις, οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, το περιεχόμενο των οποίων εμπίπτει στις  ανωτέρω ενότητες.

ΒΙΒΛΙΟ: Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ( Ιωαννίδου Μαρία, Μικρώνης Θωμάς, Τσίλης Βασίλης, έκδ. ΟΕΔΒ)

Α/Α Ενότητες Σελίδες
1 Εναλλασσόμενα ρεύματα (7.6 έως και 7.10) 219 – 232
2 Καταναλωτές και συμπεριφορά τους στο εναλλασσόμενο ρεύμα (5.2.1 έως και 5.2.2.δ) 235 – 287
3 Συντονισμός (9.1 έως και 9.5) 291 – 305
4. Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα (10.2 έως και 10.7) 309- 330
5. Αντιστάθμιση του συντελεστή ισχύος (11.1 έως και 11.4) 333 – 343
ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ: Στην  εξεταζόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται  οι ανακεφαλαιώσεις , οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  «ΗΛΕΚΤΡIKEΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»

ΒΙΒΛΙΟ: Ηλεκτρικές Μηχανές (Γαντζούδης Σωτήρης, Λαγουδάκος Μιχαήλ, Μπινιάρης Αθανάσιος, έκδ. ΟΕΔΒ)

Α/Α Ενότητες Σελίδες
1 Χρήσεις και αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών (1.1.1 έως και 1.1.5) 22 – 31
2 Κατασκευαστικά στοιχεία Μ/Σ, Συνδεσμολογίες Μ/Σ, Τυποποίηση Μ/Σ (1.2.2 έως και 1.2.4) 38 – 43
3 Αυτομετασχηματιστές, Μ/Σ οργάνων (1.3.1, 1.3.2) 50 – 60
4. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση, χρήσεις  μηχανών  Σ.Ρ – Αρχή λειτουργίας (2.1.1 έως και 2.1.5) 76 – 81
5. Κατασκευαστικά στοιχεία μηχανών Σ.Ρ,  Είδη προστασίας, Τυποποίηση ακροδεκτών (2.2.1 έως και 2.2.3) 82 – 87,

92

6. Διάκριση και χρήσεις των γεννητριών Σ.Ρ. ως προς τα κατασκευαστικά τους στοιχεία (2.3.1 έως και 2.3.5) 93 – 107
7. Ηλεκτρικοί κινητήρες Σ.Ρ. (2.5.1 έως και 2.5.6 εκτός των 2.5.4.2 και 2.5.4.3) 113 – 125,

133 – 136

8. Εναλλακτήρες (3.1.1 έως και 3.1.3, 3.1.8, 3.2) 166 – 178, 203 – 208
9. Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες (4.1.1 έως και 4.1.9) 210 – 221
11. Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα  (4.2.1 έως και 4.2.9 εκτός του 4.2.5) 222 – 234(12η σειρά), 244- 253
12. Μονοφασικοί κινητήρες (5.1.1 έως και 5.2.5) 286 – 302
ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ: Στην  εξεταζόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται  οι ερωτήσεις οι ανακεφαλαιώσεις και οι ασκήσεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, το περιεχόμενο των οποίων εμπίπτει στις  ανωτέρω ενότητες.

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →

Αφήστε μια απάντηση