TEXNOΛΟΓΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

>

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΟ:ΚΑΡΑΒΙ

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ : ΧΡΗΣΤΟΥ-ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΝΙΟΥΡΑ
ΤΜΗΜΑ:Α΄1

METAΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Οι μεταφορές είναι ένας σημαντικός τομέας στην οικονομία κάθε χώρας , και έχουν τεράστια επίδραση στη ζωή κάθε πολίτη. Χωρίς αυτήν η ζωή των ανθρώπων θα ήταν ριζικά αλλαγμένη. Ένας τομέας τέτοιας σπουδαιότητας και μεγέθους, όπως οι μεταφορές, έχει και αυτός άμεση σχέση με τη χρήση ενέργειας. Οι σύγχρονες μεταφορές έχουν αναπτυχθεί σε αρκετά περιβάλλοντα ή τρόπους (μεταφοράς). Αυτά είναι: 1.Ξηρά 2.Νερό 3.Αέρας 4.Διάστημα.
Η φύση καθενός από αυτά τα περιβάλλοντα προσδιορίζει το σχέδιο του οχήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ Οχήματα που κινούνται στην επιφάνεια του νερού είναι γνωστά και ως σκάφη.
Επειδή το νερό είναι λιγότερο πυκνό από τη γη τα οχήματα αυτά πρέπει να μπορούν να επιπλέουν με τη βοήθεια της άνωσης(άνωση είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο από το ρευστό, στο οποίο είναι βυθισμένο).Η πυκνότητα του νερού είναι 1γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό στους 4ο C. Η πυκνότητα της γης είναι, κατά μέσο όρο, 5,5 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό. Το ξύλο είναι λιγότερο πυκνό από το νερό και επιπλέει. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν ξύλινους κορμούς, για να μετακινηθούν οι ίδιοι και για να μεταφέρουν τα φορτία τους σε υδάτινους δρόμους. Αργότερα έκαναν τους κορμούς κοίλους, για να μεταφέρουν περισσότερο βάρος. Τα επόμενα χρόνια, όταν κατασκευάζονταν βάρκες και πλοία από πριονισμένα ξύλα και σανίδες, οι κατασκευαστές τα έφτιαχναν κούφια, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν περισσότερους ανθρώπους και αγαθά.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΑΒΙΩΝ

Ανάλογα με τη χρησιμοποίησή τους διακρίνονται σε πλοία μεταφορικά, αλιευτικά, βιομηχανικά, διοικητικά, υπηρεσιακά, πολεμικά, επιστημονικών ερευνών και βοηθητικά. Τα πλοία μεταφορών διαιρούνται σε φορτηγά, επιβατηγά και μικτά. Τα αλιευτικά διακρίνονται σε ιχθυαλιευτικά,φαλαινοθηρικά, σε πλοία για την αλίευση καβουριών, για τη συλλογή φυκιών κ.ά. Υπάρχουν επίσης, πλοία αλιευτικά και κατεργασίας ψαριών. Τα βιομηχανικά πλοία περιλαμβάνουν τα εξορυκτικά(εξόρυξης μεταλλεύματος, πετρελαίου, βυθοκόροι, πλοία για την παραγωγή αλατιού κ.τ.λ.), τους πλωτούς γερανούς, πλοία για τη μεταφορά ξυλείας, τα αγροτικά(τεχνητής βροχής, ανύψωσης του νερού κ.ά.),εφοδιασμού με ενέργεια(πλωτοί ηλεκτροσταθμοί κ.ά.), πλοία επικοινωνιών(τοποθέτησης και επισκευής καλωδίων κ.ά.) και τα πλοία για τον καθαρισμό υδάτινων χώρων(συλλογής πετρελαίου κ.ά.). Τα διοικητικά και υπηρεσιακά πλοία περιλαμβάνουν τα πλοία επιθεωρήσεων(επιθεώρησης αλιείας, φρούρησης των απαγορευμένων για την αλιεία ζωνών), τα αστυνομικά, τα συνοριακά, τα τελωνειακά και τις δημόσιες θαλαμηγούς. Τα πολεμικά πλοία διαιρούνται σε μεταφορικά, μαχητικά και βοηθητικά του πολεμικού στόλου. Στα πλοία επιστημονικών ερευνών περιλαμβάνονται πλοία για συνδυασμένες ωκεανογραφικές μελέτες και για την εκτέλεση ειδικών μελετών(γεωφυσικών, υδροβιολογικών κ.ά.).Στα βοηθητικά πλοία περιλαμβάνονται τα ρυμουλκά, τα πλοία μεταφόρτωσης(οι πλωτές εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης δημητριακών, οι σταθμοί μετάγγισης πετρελαίου) τα πλοία τροφοδότησης και παραλαβής(πλοία- σιλό, υδροφόρα, πλοία για την περισυλλογή του ακάθαρτου νερού, του ρύπου), τα πλοία προκυμαίων, τα παγοθραυστικά, τα βοηθητικά της ναυσιπλοΐας
τα ναυαγοσωστικά, τα πλοία πλοήγησης και τα εκπαιδευτικά. Ιδιαίτερη ομάδα αποτελούν τα αθλητικά σκάφη τα υγειονομικά, τα σκάφη αναψυχής και τα πολιτιστικά(πλοία-μουσεία, πλοία-εκθέσεις κ.ά.)
Τα φορτηγά πλοία μεγάλου φορτίου μεταφέρουν ξηρό ή υγρό υλικό. Το φορτίο μπορεί να είναι πετρέλαιο,άνθρακας, σπόροι, χαλίκι, γύψος, ή ορυκτό σιδήρου.Αυτό το φορτίο φυλάσσεται σε αμπάρια, κάτω από το κατάστρωμα.
Τα φορτηγά πλοία γενικού φορτίου και τα πλοία μεταφοράς σιδηρών κιβωτίων είναι μεγάλα σκάφη, σχεδιασμένα για ανοιχτές θάλασσες.Το γενικό φορτίο μπορεί να είναι αυτοκίνητα, βαριά εξαρτήματα, συσκευασμένα προϊόντα, ξυλεία, φρούτα, λαχανικά και βιομηχανικά αγαθά.Τα σιδηρά κιβώτια φορτώνονται σε χώρους, που είναι ειδικά σχεδιασμένοι γι’αυτά.Μερικά πλοία αυτού του τύπου μπορούν να μεταφέρουν πάνω από 1000 κιβώτια.Μια ειδική κατηγορία τέτοιων πλοίων είναι αυτά που έχουν σχεδιαστεί να μεταφέρουν μεγάλα οχήματα που μπορούν να οδηγηθούν από και προς τα πλοία.Άλλο είδος φορτίου, το οποίο είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσει σε κιβώτια και δεν έχει τροχούς τοποθετείται σε ειδικά ικριώματα, τα οποία κινούνται προς και από το πλοίο.
Τα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν μόνο υγρά. Σε ειδικές δεξαμενές αποθηκεύονται προϊόντα πετρελαίου και άλλα υγρά καύσιμα, κρασί, μελάσα και διάφορα είδη χημικών υγρών.
Τα σκάφη ρυμουλκήσεως είναι οι σκληροί εργάτες της θαλάσσιας συγκοινωνίας. Τα ρυμουλκά είναι μικρά σκάφη με δυνατούς κινητήρες. Δεν προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων αλλά για να ρυμουλκήσουν ή να σπρώξουν μεγαλύτερα σκάφη ώστε αυτά να εισέλθουν σε λιμάνια ή σε κλειστούς χώρους.
Τα επιβατηγά πλοία μεταφέρουν ανθρώπους που ταξιδεύουν δια της θαλάσσιας οδού. Τα κρουαζιερόπλοια είναι σχεδιασμένα για ταξίδια ψυχαγωγίας.
Τα υδρόπτερα είναι μεγάλης ταχύτητας μεταφορείς ανθρώπων που λειτουργούν σε εσωτερικές θαλάσσιες οδούς. Με τη βοήθεια πτερυγίων που είναι προσαρμοσμένα στο σκελετό τους, κινούνται πάνω από την επιφάνεια του νερού με ταχύτητα περίπου 80 Km/h.Η κίνηση του σκάφους προς τα εμπρός προκαλεί την ανύψωση του σκελετού πάνω από το νερό και τη στήριξη του στα πτερύγια. Η προώθηση επιτυγχάνεται χάρη στους κινητήρες, οι οποίοι συνδέονται με αντλίες πιδάκων νερού.
Τα hovercraft ή οχήματα που λειτουργούν με στρώμα αέρα. Ένα στρώμα αέρα ωθεί και στηρίζει πάνω στην επιφάνεια του νερού τα hovercraft.Ο αέρας απορροφάται από το πάνω μέρος του μηχανήματος μέσω μεγάλων ανεμιστήρων. Το στρώμα αέρα που δημιουργείται σηκώνει το σκάφος σε μια ασφαλή απόσταση από την επιφάνεια.
Στα πολεμικά πλοία περιλαμβάνονται τα θωρηκτά. Τα θωρηκτά σχεδιάστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τα καινούργια ατμοκίνητα πλοία έφεραν βαρύ οπλισμό και ισχυρή προστατευτική θωράκιση. Η ειδική κατασκευή του πύργου των τηλεβόλων εξασφάλιζε τη μέγιστη βλητική ικανότητα και η θωράκισή του είχε πάχος 30 εκ.
Η εμφάνιση των θωρακισμένων πλοίων αποτέλεσε πρόκληση για τα εχθρικά σκάφη. Για την αντιμετώπισή τους κατασκευάστηκαν περιστρεφόμενοι πύργοι τηλεβόλων:οπλίζονταν ταχύτατα και εκτόξευαν προς κάθε κατεύθυνση εκρηκτικά βλήματα αντί για μπάλες. Τα σύγχρονα πολεμικά πλοία , όπως η φρεγάτα , φέρουν βαρύ οπλισμό σκάφο

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →